Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: valerian51
ID:
406696

Date ngày Ghi Danh 6/18/2018 2:24:18 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1967
City TP new york CA
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm)
Weight Nặng 145 lbs (66 kg)
Religion Tôn Giáo Agnostic
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN Preacher
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu My name is Jane, I am a good christian woman, i am here to look for trusted someone who can help me in life
Looking T́m My name is Jane, I am a good christian woman, i am here to look for trusted someone who can help me in life
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links