Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: sambagood
ID:
406505

Date ngày Ghi Danh 3/31/2018 1:22:06 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1970
City TP Dakar AZ
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm)
Weight Nặng 150 lbs (69 kg)
Religion Tôn Giáo Alternative
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN santed
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Light smoker
About me Giới thiệu What shall i say now about me??? , Well i will surely tell you all you need to know about me the moment you show interest on my Profile About the person I want to meet What shall i say now about me??? , Well i will surely tell you all you need to know about me the moment you show interest on my Profile
Looking T́m What shall i say now about me??? , Well i will surely tell you all you need to know about me the moment you show interest on my Profile About the person I want to meet What shall i say now about me??? , Well i will surely tell you all you need to know about me the moment you show interest on my Profile
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links