Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: wafaa
ID:
405195

Date ngày Ghi Danh 12/1/2017 7:55:05 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1965
City TP Schenectady NY
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 2 Inches (157 cm)
Weight Nặng 150 lbs (69 kg)
Religion Tôn Giáo Islamic
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN DONT SAY
Drinking Uống Rượu I will tell you later
Smoking Hút thuốc I will tell you later
About me Giới thiệu My name is Wafee i am originally from Syria but currently living in USA.
Looking T́m i AM SEEKING A GOOD MAN WHO WILL LOVE AND CHERISH MY LOVE FOR HIM.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links