Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: sot1983
ID:
405019

Date ngày Ghi Danh 10/17/2017 1:03:34 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1983
City TP NEWYORK NE
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 0 Inches (183 cm)
Weight Nặng 175 lbs (80 kg)
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn Others
Occupation NN NEWYORK
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Light smoker
About me Giới thiệu I am looking for partnerships and through it, and choose the interest I believe age does not matter counts of love and caring we have for each other
Looking T́m I am looking for partnerships and through it, and choose the interest I believe age does not matter counts of love and caring we have for each other
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links