Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: xuan252
ID:
404832

Date ngày Ghi Danh 8/30/2017 4:42:52 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1982
City TP washington dc DC
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm)
Weight Nặng 190 lbs (87 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn MA/MS/MBA
Occupation NN civil engineer
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I'm caring, loving, faithful, humble, trustworthy, honest, career oriented and God fearing.
Looking T́m I'm seeking a loving, caring, faithful, honest, trustworthy and God fearing woman i will spend the rest of my life with.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links