Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: cuteruss
ID:
404732

Date ngày Ghi Danh 7/30/2017 11:33:29 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1975
City TP mifflinburg PA
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm)
Weight Nặng 180 lbs (82 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN Sailor
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu anh simple, hardworking, humble, God fearing, caring and loving.
Looking T́m anh need a good woman.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links