Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: rowrich12
ID:
404730

Date ngày Ghi Danh 7/30/2017 5:36:52 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1967
City TP Brooklyn  AL
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 6 Inches (198 cm)
Weight Nặng 190 lbs (87 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn Some grad school
Occupation NN contractor
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu i am kind, caring, loving and romantic, i need a woman for marriage, Tôi tử tế, quan tâm, yêu thương và lăng mạn, tôi cần một người phụ nữ để kết hôn
Looking T́m a kind, caring, loving and romantic woman for marriage Một người phụ nữ tử tế, chu đáo, yêu thương và lăng mạn trong hôn nhân
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links