Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: rowriches
ID:
404621

Date ngày Ghi Danh 7/8/2017 10:05:16 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1967
City TP Brooklyn  NY
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 6 Inches (198 cm)
Weight Nặng 190 lbs (87 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn MA/MS/MBA
Occupation NN contractor
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu i am good
Looking T́m i want a caring, kind, honest and supportive woman
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links