Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: dinh123
ID:
404579

Date ngày Ghi Danh 6/27/2017 8:13:39 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1975
City TP Oregon AL
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm)
Weight Nặng 180 lbs (82 kg)
Religion Tôn Giáo I Will tell you later
Education Học-Vấn High School graduate
Occupation NN Engineer
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu am very easy going person,friendly and with a very soft heart too,someone thats always not ready to hurt someone feelings and would not like someone to hurt my feelings too.
Looking T́m Looking for a long term relationship with love commitment
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links