Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: khan20016
ID:
404489

Date ngày Ghi Danh 6/6/2017 6:00:12 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1974
City TP adamsville ID
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm)
Weight Nặng 155 lbs (71 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn MA/MS/MBA
Occupation NN construction
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu describe myself asa simple person, loving,caring,honest
Looking T́m i'm looking for a woman with a good heart,kind hearted,loving,caring and honest,my better half
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links