Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: garry
ID:
403979

Date ngày Ghi Danh 2/24/2017 6:51:21 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced
Year Năm Sinh 1962
City TP Novi MI
Country Nước US
Height Cao 6 Feet 2 Inches (188 cm)
Weight Nặng More Than 220 lbs (Hon 100 kg)
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN Business Owner
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Light smoker
About me Giới thiệu Good, kind, loving man looking for his soulmate to treat as his queen.
Looking T́m A sweet, dependable, caring loving woman to be my queen.
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links