Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: tuan0001
ID:
403693

Date ngày Ghi Danh 12/26/2016 10:46:14 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1974
City TP portland OR
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm)
Weight Nặng 175 lbs (80 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn MA/MS/MBA
Occupation NN architect
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu i'm simple person,loving,caring,honest kind and understanding..
Looking T́m i'm looking for my soulmate,someone we can build a family together
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links