Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: nguyen411101
ID:
399188

Date ngày Ghi Danh 1/9/2016 5:13:02 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1987
City TP new jersey NJ
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 2 Inches (157 cm)
Weight Nặng 140 lbs (64 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN computer soft ware enginner
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu i am a loving, caring, honesty and trust wordy man looking for long term relation that can lead to marriage....
Looking T́m i am looking for God fearing woman that will love me unconditional...
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links