Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: thunvn166
ID:
391374

Date ngày Ghi Danh 9/8/2014 2:40:20 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1975
City TP chaska  MN
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm)
Weight Nặng 165 lbs (75 kg)
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn PhD/Post doctorate
Occupation NN mining
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu easy going abit shy... a good listener... fun to be with .. outside my bizness i like to travel tourist destinations
Looking T́m a good listener .. patient, good communicator, love children and have the fear of God
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links