Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: vvvvtran
ID:
389132

Date ngày Ghi Danh 5/14/2014 1:35:54 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced
Year Năm Sinh 1967
City TP Washington DC DC
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 2 Inches (157 cm)
Weight Nặng 130 lbs (59 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn AA (2 years college)
Occupation NN Technician
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Ḍng đời vẫn cứ trôi, a chờ e từ bao nhiêu ngày rồi...
Looking T́m Một trái tim chân thật biết Quí những ǵ là hạnh phúc..
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links