Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: huyt1234
ID:
378582

Date ngày Ghi Danh 3/27/2013 4:54:37 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1962
City TP okc OK
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm)
Weight Nặng 145 lbs (66 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn PhD/Post doctorate
Occupation NN postal
Drinking Uống Rượu Light Drinker
Smoking Hút thuốc Light smoker
About me Giới thiệu divorced, friendly,open-minded
Looking T́m someone who is honest,friendly,intelligent, and most importantly faithful
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links