Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: viet0511
ID:
367171

Date ngày Ghi Danh 8/6/2012 5:17:02 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced
Year Năm Sinh 1960
City TP cordova TN
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm)
Weight Nặng 170 lbs (78 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn High School graduate
Occupation NN tech
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Light smoker
About me Giới thiệu thanh that va biet quy men gia dinh
Looking T́m trung thanh va biet lo lang cho gia dinh
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links