Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang c nhn
Username: triadbp
ID:
360269

Date ngy Ghi Danh 4/12/2012 2:20:18 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tnh Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Married
Year Năm Sinh 1982
City TP Điện Bin Dien Bien
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm)
Weight Nặng 120 lbs (55 kg)
Religion Tn Gio I Will tell you later
Education Học-Vấn I Will Tell you later
Occupation NN Cn bộ
Drinking Uống Rượu I will tell you later
Smoking Ht thuốc I will tell you later
About me Giới thiệu Tm người chn gi lc street
Looking Tm Tm người chn gi lc street
Goi email >>>>

Bạn phải l thnh vin mới gởi thư được. Dịch vụ hon ton miễn ph

Alert webmaster >> Bo Co Lạm Dụng của Thnh Vin
Sponsored links