Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: nghials1986
ID:
318451

Date ngày Ghi Danh 11/19/2010 7:27:05 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1986
City TP Sai Gon Vinh Phuc
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm)
Weight Nặng 120 lbs (55 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn AA (2 years college)
Occupation NN Bs, BA
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu hiền, điềm đạm, ít nói
Looking T́m hiền, hiểu biết, thủy chung
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links