Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: carlforshey
ID:
155639

Date ngày Ghi Danh 4/5/2006 12:31:34 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single
Year Năm Sinh 1953
City TP Kansas City NH
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm)
Weight Nặng 200 lbs (92 kg)
Religion Tôn Giáo Spiritual
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN goverment
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc I will tell you later
About me Giới thiệu I am a kind hearted man. I enjoy taking life as it comes-life is too short to be unhappy
Looking T́m I am looking for a kind,trustworthy,faithful lady to spend my life with
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links