Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: everett
ID:
155198

Date ngày Ghi Danh 3/27/2006 1:17:14 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Married
Year Năm Sinh 1970
City TP seattle WV
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm)
Weight Nặng 145 lbs (66 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn AA (2 years college)
Occupation NN technician
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Light smoker
About me Giới thiệu out door
Looking T́m don't care
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links