Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: lanh503
ID:
402095

Date ngày Ghi Danh 9/6/2016 8:04:13 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1953
City TP Can Tho Dien Bien
Country Nước Vietnam
Height Cao 6 Feet 10 Inches (208 cm)
Weight Nặng 180 lbs (82 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN house wife
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I am i good and loving I am i good and loving I am i good and loving I am i good and loving
Looking T́m I am i good and loving I am i good and loving I am i good and loving I am i good and loving
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links