Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Về thăm chùa
by  Bảo Cường


Con về thăm chùa Quảng Long
Gió từ bi mát cơi ḷng an vui
Vui sao ánh đạo sáng ngời
Lời kinh của Phật đời đời ngát hương
Pháp âm vi diệu lạ thường
Đưa con qua khỏi đau thương cuộc đời
Nắng vàng tỏa sáng muôn nơi
Chiếu soi u tối rạng ngời cơi âm
An nhiên ḷng sáng trăng rằm
Đạo vàng giải thoát tối tăm tiêu trừ
Cho đời sáng tỏ chân như
Khô ḍng lệ khổ tâm từ nở hoa

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network