Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Tiếng so bn trời
by  Bảo Cờng


Tiếng so bay cao vt tận trời
m thanh lan tỏa buồn chơi vơi
Giọng ngm ai đ buồn da diết
Khơi nỗi u hoi chuyện Liu trai
So ngn, ngn mi bn đời
Tiếng rơi cung on tiếng vời cung thương
Tiếng no theo gi ngn phương
Gởi người tri kỷ dặm trường mờ xa

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network