Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Cát bụi (2)
by  Bảo Cường


(Mến tặng các bạn Cao Quảng Văn, Trần Thương Bá, Trần Xuân An, Khải Hoàn, Nguyễn Lương Hiệu, Song Nguyên, Trần Thanh Quang, Hà Nguyên Dũng, Mai Kim Quang, Nguyễn Hải Thảo.)Ta một ḿnh giữa ḍng đời xuôi ngược
Kiếm t́m em... em mất hút cuối trời
Đường em đi - bao hoa lạ đón mời
Ta lận đận suốt một đời tay trắng
Dẫu có em vẫn thấy đời trống vắng
Tương lai mờ - hạnh phúc cuối tầm tay
Đời cát bụi biết đâu là nguồn cội
Ta gă khờ hát dạo tuổi chiều phai
 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network