Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Lời hay đẹp >> "Tự do l dưỡng kh"

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 dandavang
 member

 ID 83648
 5/24/2017"Tự do l dưỡng kh"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


lu qu qun cch đăng hnh ảnh, sng mai học anh ngữ tiếp .

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon
 member

 REF: 715979
 5/28/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ni về 'Tự Do',thần HU cũng kiếm thấy 1 cờ-lp khc, ni về 'Tự Do'(để đối chiếu với cờ-lp do DDV pt)...
Nhưng với 1 DLV khc(xin lỗi, 1 thuyết trnh vin khc, gi, xấu hơn c nng ở cờ-lp trn), nhưng nếu cc bạn để tới nội dung của bi thuyết trnh, th ng ny c những niệm tương đối mới mẻ, đặc biệt hơn chăng ?? 

 dandavang
 member

 REF: 716019
 5/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ci ng thầy triết ny ni chuyện r r m dng từ ngửa "cỏi trn" th đố ai m hiểu cho được. Khng biết tại v ổng l triết gia cho nn lời ni kh hiểu cho những kẻ phm phu như tui, hay l tại ổng ni cao siu qu nn ổng thnh triết gia.


Ni nhẹ nhng chậm ri như c cử nhn trn kia giản dị v dể hiểu hơn nhiều
Rảnh rỗi dịch gim bi diễn văn qua Việt ngữ nghe anh Hu


 

 huutrinon
 member

 REF: 716042
 5/31/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
@ DDV,
Thần HU khg wen biết với c cử nhn ở chn, nn khg thể ni dz về c ta hết ! Cn ng gi ở dzưới th thần HU i mộ ổng từ lu goi... Để HU quảng co 1 cht về ng ta cho cc bạn no muốn lm wen với ổng, 'ngm c', tm ti...


Đọc tiểu sử của Krishnamurti.Bấm v đy

Trong trang tiểu sử đ hnh như c đường link cho 1 vi tc fẩm của Krishnamurti bằng tiếng Việt, DDV tm theo đường link đ m đọc, hay hơn dịch vụ dịch thuật của thần HU nhiều !...


GC : Hnh như những đường link đ khg hoạt động ! Chiện nhỏ , DDV hy g "Những tc phẩm của Krishnamurti" v web tm kim "Google", th sẽ c kết wả như ??


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network