Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Ra fố, ăn kem...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85366
 4/13/2018Ra fố, ăn kem...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


ghi ch : Thi nhe mấy chế, cho em xin 2 chữ 'bnh an' đi nhe !

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 719986
 4/21/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hồi no tới giờ, thần HU cứ tưởng Heineken được sản xuất bn Ha-Lan,Coca Cola th ở bn USA chớ ! Tai hại bạc 'chiệu' ! 

 huutrinon2017
 member

 REF: 719987
 4/21/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tru, b ra đồng gặm cỏ phải đng ph 100.000 đồng/con...Bấm v đy để xem

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 719993
 4/21/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Kỷ niệm 1 chuyến đi cp treo FanSipan Sapa...
Xuống được cp treo m vẫn chưa gọi được hồn về...khiếp qu ...gi thốc tho,lạnh cắt da thịt,sương giăng m mịt...tim đập thnh thịch,tai ...thở khng nổi...tưởng ko cn đường về... Tởn ...21.04.2018Gni ch : Bấm 'Watch on Facebook' để coi...


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720025
 5/7/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thi, giựa 2 ta chị cọ bậy nhiu t... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720051
 5/12/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Phục vụ qun nước... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720052
 5/12/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1)Mầy hả... Bưởi?
2)Mầy hả... Bưởi?
3)Mầy hả... Bưởi?...

Mẹ, thằng Bưởi ny lẹ thiệt ta ! 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720053
 5/12/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cn bộ Đảng, học tập v noi gương Bc Hồ ??

"Yu ru xanh" 78 tuổi dm hng loạt b gi bất ngờ được giảm n


 

 taolao
 member

 REF: 720056
 5/12/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thần HƯu hediken, coke, ppsi đều sản suất tại VN. Gi thnh th hơi mắc nhưng đng tin cy hơn nhưng lại pia ln men học nước ngọt đường phố.

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720071
 5/16/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Tăng gi xăng hả ?? ng chấp tụi mầy nun !...
Ghi ch : N xạo sự đ ! Chỉ fản ảnh bất đồng chnh kiến thi !... Một con g (con vịt ??) lm sao ko nổi cả 'ề ' đ !? Nhn cho kỹ, thấy n đang đi bộ đ khg ?


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720072
 5/17/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đ M, mầy 'onh' con tao hả Bưởi ??


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720084
 5/23/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ma...Ma... Sợi w, m ơi... (Bấm v hng chữ để xem !)

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network