Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > m nhạc, điện ảnh >> NU XUN

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 minhtri29
 member

 ID 85356
 4/6/2018NU XUN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
NU XUN

Sao em nu xun lại
Anh cn đi xa mi
Mắt nai em mơ mng
Đợi anh , thng năm di ?

Hương sắc dần phi phai
Em chờ anh đm di
Xun về tnh chan chưa...
Em thầm mong bước ai ?

Hoa đo thắm , vng mai
Gi xun vờn tc mai
Ngt trời hoa hương sắc...
Sao rộn rng tim ai ?

Bao giờ anh trở lại
Tnh em vẫn khng phai
D ma xun đi mất...
V hoa xun nhạt phai ?

Em nu ma xun lại
Để mu hoa khng phai
Tnh yu em thắm mi...
Yu anh hồng nắng mai !

BẢO CHU

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 doilanhuthe
 member

 REF: 719963
 4/9/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
https://www.youtube.com/watch?v=GMZ3tIOMjKM
 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network