Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Máy vi tính, điện tử >> Cùng nhau học GIMP...hồi 3...

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85575
 9/29/2018Cùng nhau học GIMP...hồi 3...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bài tập 9... Viết 1 hàng chữ trên 1 con đường (path,chemin...) đă được tạo ra với tools path.

Ta có 1 tấm h́nh, thành fố New York...
Trulli

Giờ chúng ta tạo 1 path h́nh ṿng cung, và viết lên con đường đó(path), hàng chữ New York...sao cho được như h́nh dưới đây (chú ư : hàng chữ New York trắng, ở dưới hàng chữ màu,lẽ ra khg có, đó chỉ là lỗi thao tác của HTN ...Các bạn chỉ vẽ 1 hàng chữ mà thôi !)

Trulli

Bài giảng của bài tập trên :

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720767
 10/7/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bài tập 10...Tạo 1 gif động (gif animé)

Ta có 10 tấm h́nh sau đây :

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli

Trulli


Nhờ GIMP mà tạo ra tấm ảnh gif sau đây...
mon_animation_02.gifBài giải cho bài tập trên...
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720788
 10/11/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bài tập số 11... Vẽ bằng software GIMP 1 Trái Đất quay tṛn---

Chúng ta có 1 texture sau đây (1 h́nh ảnh...)Nhờ GIMP , ta tạo ra gif động sau đây...

Terre.gif

Bài giải...http://www.1point2vue.com/un-globe-terrestre-anime-avec-gimp/


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network