Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tn dc, bốc pht >> Thiệt, Hư ???

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85271
 2/14/2018Thiệt, Hư ???
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Khg biết thiệt hư thế no ? Chỉ thấy trn FB, khing da đy cho b con coi chơi... Ai ni g ni, tui dziết l tui dziết h...Ghi ch : Sau 1 hồi suy ngẫm, thấy rằng đy l do bn fe 'phản động' xuyn tạc , sng chế !

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 718829
 2/19/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Khng tnh trước, bước khg tới!... 

 aka47
 member

 REF: 718831
 2/19/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai


B tay cho anh Hưu.

Triệu like nghen.

hihii


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network