Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> Tạ Lỗi Cuối Năm

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 caolinhtu
 member

 ID 85238
 1/31/2018Tạ Lỗi Cuối Năm
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienXuân lai xuân khứ mạc thường xuân
Phải quấy hơn thua cảm nhận lầm!
Chỗ vắng âm thanh bày nặng tiếng
Nơi nhiều phi thị động phong trần
Thân ḥa khẩu ư chưa vô ngại
Kiến giải ngôn phong khó trắng ngần
Đă lỡ buông lời, xin sửa lại
Thành tâm sám hối tội ngu đần..

Cao Linh Tử
26/1/2018

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network