Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> Cảm Thn Lng Chung Thủy

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 caolinhtu
 member

 ID 85228
 1/28/2018Cảm Thn Lng Chung Thủy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Thủy chung qu nhất của tnh yu
Lắm kẻ ngoi mi, ruột yếu xu!
Hẹn biển thề non m đổi dạ
Sang thuyền tch bến sớm thay chiu
Thương thay những tấm lng chơn chất
Giữ mi bng hnh chốn tịch liu
Đồng bệnh tương ln ghi cảm xc
Đi vần chia sẻ đến my chiều!

Cao Linh Tử
27/1/2018

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network