Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> Khó Thường

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 caolinhtu
 member

 ID 85184
 1/7/2018Khó Thường
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Đồng cảm chi giao thế vẫn thường
Nghe rằng hữu xạ tự nhiên hương
Thiền thi khách tục minh bờ giác
Bằng hữu duyên trần hảo mối đương
Không có có không thơ với bạn
Tỏ mờ mờ tỏ nắng và sương
Đầu non góc biển vần kia nối
Đồng cảm chi giao biết khó thường!
Cao Linh Tử
11/12/2017

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network