Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tnh yu >> YU THƠ

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85175
 1/4/2018YU THƠ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
YU THƠ

Tuổi gi
mi tc bạc phơ
Vẫn yu
say đắm nng thơ
diễm kiều ?
Dẫu cho
sớm nắng mưa chiều
Hồn thơ
lộng gi cnh diều
ước mơ..

Mai sau
dẫu đến bao giờ
Yu em
chung thủy mộng mơ
cuộc đời
C em
anh sống yu đời...
Thm yu
đất nước con người
qu hương !

Thơ cho
sức mạnh ,tnh thương
Vượt qua
thử thch trn đường
đấu tranh
Thơ l
cuộc sống , tnh anh...
Buồn vui
đau khổ hồn anh
lm Người!

Thơ bay
khắp bốn phương trời
Kết giao
b bạn tnh người
trong mơ
Hồn thơ
chắp cnh ước mơ...
Tnh anh
dng hiến Nng thơ
trọn đời !

BẢO CHU

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network