Sponsored links


 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN VIETNAMSINGLE.COM


Chúng tôi có quyền khước bỏ bài viết, nick, hoặc chủ đề sẽ không được lên trang nhất của những bài viết không hợp lệ, quy phạm diễn đàn thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Không được hăm doạ, phỉ báng, hành hạ, sách nhiễu, ŕnh rập hay hành động nào khác mà vi phạm quyền pháp qui cuả người khác.

  2. Không được nói xấu, nói tục, công kích, xúc phạm đời tư, danh dự nhân phẩm của thành viên.

  3. Không được copy Email hoặc Pm cá nhân đăng lên diễn đàn.

  4. Bài viết không có nội dung Spam, quảng cáo, email, website hoặc điện thoại.

  5. Không được xúc phạm tôn giáo, dân tộc, hoặc những bài viết liên quan đến chính trị.

  6. Không được đăng video hoặc h́nh ảnh hoặc link phạm vào điều 1 đến điều 5. Và không được đăng video, nhạc tự khởi động.

  7. Những bài viết theo dạng HTML nếu ảnh hưởng đến diễn đàn th́ chúng tôi giành quyền xử lư.

  8. Không được đăng bài sưu tầm quá 3 trang.

Bạn cam đoan rằng đă đồng ư và chấp nhận những điều lệ đă nêu ra (Vietnamese - English)
 

        

  
 

 

 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep

 

E